ADFS SSO login-server for Orkdal kommune

Denne serveren er kun for å videresende ansatte i Orkdal kommune rett til KS Læring ferdig innlogget. Alle andre kan gå til https://www.kslaring.no